Browsing by Author พระครู, วิมลศิลปกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561Chiang Rai city of art : ช่างสิบหมู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายพระครู, วิมลศิลปกิจ; พระครู, พิธานพิพัฒนคุณ; ใจ, บุญชัยมิ่ง
2560กระบวนการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดและชุมชนในล้านนาฤทธิชัย, แกมนาค; พระครู, วิมลศิลปกิจ; สุภัชชา, พันเลิศพาณิชย์
2560การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางโบราณสถานล้านนาที่ปรากฏ ในวรรณกรรมชินกาลมาลีปกรณ์วีระพงศ์, เกียรติไพรยศ; สมพงษ์, แซ่ท้อ; ฤทธิชัย, แกมนาค; พระครู, วิมลศิลปกิจ; สุภัชชา, พันเลิศพาณิชย์
2562ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง : ลายเวียงกาหลงสู่เป้าหมายอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนพระครู, วิมลศิลปกิจ
2560นครแห่งศิลปะ : แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พุทธศิลปกรรม ของวัดพระอารามหลวงจังหวัดเชียงรายพระครู, วิมลศิลปกิจ; ภัทราวรรณ, กวาวสาม