Browsing by Author สุภางค์พิมพ์, คล้ายธานี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการป่ากันชนร่วมของชุมชนบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปริญญา, นิกรกุล; พระครูวิโชติสิกขกิจ; พระครูสิริสุตโสภณ; พระครูใบฎีกาสุวินท์, สุวิชาโน,; สุภางค์พิมพ์, คล้ายธานี
2561การบริหารจัดการผ้าทอพื้นเมืองเพื่ออัตลักษณ์ที่โดดเด่นในอาเซียนสุภางค์พิมพ์, คล้ายธานี; พระราช, สิทธิเวที; พระครู, ศรีเมธาภรณ์; นันทวิทย์, แก้วบุตรดี
2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตร ตามแนวพระพุทธศาสนาพระครู, วิโชติสิกขกิจ; พระครูใบฎีกาสุวินท์, สุวิชาโน; สุภางค์พิมพ์, คล้ายธานี; ศราวุธ, ปลอดภัย; ปริญญา, นิกรกุล
2560การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตร ตามแนวพระพุทธศาสนาพระครูวิโชติสิกขกิจ, ดร.; พระครูใบฎีกาสุวินท์, สุวิชาโน; สุภางค์พิมพ์, คล้ายธานี; ศราวุธ, ปลอดภัย; ปริญญา, นิกรกุล
2562ชุมชนสีเขียววัดสีขาว: รูปแบบการจัดการพื้นที่สาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใสของวัดและชุมชนในจังหวัดพิจิตรพระครูวิโชติสิกขกิจ; พระครูพิทูรนคราภิรักษ์; พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์; สุภางค์พิมพ์, คล้ายธานี; ปริญญา, นิกรกุล