Browsing by Author อมลณัฐ, กันทะสัก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2562The Power of Art : กระบวนการสร้างสุขภาวะทางสังคม กรณีศึกษา แมงสี่หูห้าตาของเมืองเชียงรายมานิตย์, กันทะสัก; อมลณัฐ, กันทะสัก; ศตวรรษ, หน่อแก้ว
2562งานศิลป์พิมพ์ลายเวียงกาหลงบนวัสดุที่หลากหลาย : นวัตกรรมศิลปะเวียงกาหลงพระครูวิมลศิลปกิจ, (เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง); พระอธิการสมชาติ, เครือน้อย; ศุภกร, ณ พิกุล; อมลณัฐ, กันทะสัก
2561พระสิงห์ ๔ : แนวคิด คุณค่า ของวัฒนธรรมที่แปรเปลี่ยนสู่รูปแบบพุทธประติมากรรม ร่วมสมัยและความเข้าใจของสังคมมานิตย์, กันทะสัก; อมลณัฐ, กันทะสัก; ศตวรรษ, หน่อแก้ว
2561โครงการสุขชีวีวิถีพุทธในชุมชนเมือง ยุค ๔.๐: กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนกมลาศ, ภูวชนาธิพงศ์; อำนาจ, บัวศิริ; อัครนันท์, อริยศรีพงษ์; อมลณัฐ, กันทะสัก; มนัสนันท์, ประภัสสรพิทยา