Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การจัดการองค์ความรู้การป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้องรังของพระสงฆ์ แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือในข่ายภาคเหนือพูนทรัพย์, เกตุวีระพงศ์; พระครูปริยัติวรากร; ธีรวัฒน์, จันทร์จารัส; สายฝน, อินศรีชื่น; เจษฎาภรณ์, อิกาเหนิด
2561การจัดการระบบนิเวศแบบพหุภาคีในอาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ปิยวัช, ละคร
2563การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้าโขงทองคำ, ดวงขันเพ็ชร; พระเดชขจร, ขนฺติธโร
2563การจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดลำปางพระครูสิริธรรมบัณฑิต; อนุกูล, ศิริพันธ์; บุษกร, วัฒนบุตร; ณฤณีย์, ศรีสุข
2563การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนตลาดน้ำในจังหวัดราชบุรีพระครูปลัดสุรวุฒิ, สิริวฑฺฒโก