Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.012 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560เกษตรวิถีพุทธ : แนวคิดและการจัดการบนพื้นฐานของพลังชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานีพระมหาปริญญา, วรญาโณ; พระธรรมวิมลมุนี, ดร.; พระครูภาวนาธรรมโฆษิต, ดร.; พระมหาประหยัด, ปญฺญาวโร; บุญส่ง, สินธุ์นอก; อินตอง, ชัยประโคม
2560บุญข้าวประดับดิน:ประวัติพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อชาวจังหวัดหนองคายเจษฎา, มูลยาพอ; บุญส่ง, สินธุ์นอก; สมเดช, นามเกตุ; ปริญญา, วรญาโณ
2561การพัฒนาสุขภาพจิตของผู้สูงอายุตามแนวพระพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคายเจษฎา, มูลยาพอ; บุญส่ง, สินธุ์นอก; สมเดช, นามเกตุ; พระมหาปริญญา, วรญาโณ
2560การแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายสมเดช, นามเกตุ; เจษฎา, มูลยาพอ; บุญส่ง, สินธุ์นอก
2560การแก้ไขปัญหาการดื่มสุราของประชาชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายสมเดช, นามเกตุ; เจษฎา, มูลยาพอ; บุญส่ง, สินธุ์นอก
2561การวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และผลกระทบของการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมของไทย-ลาวบุญส่ง, สินธุ์นอก
2563การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายของพระสงฆ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดหนองคายฐิติวรรณ, สินธุ์นอก; บุญส่ง, สินธุ์นอก; ธวัญหทัย, สินธุนอก; สมเดช, นามเกตุ; เจษฎา, มูลยาพอ