Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในจังหวัดศรีสะเกษสุทัศน์, ประทุมแก้ว; พระมหาธงชัย, ธรรมทวี; พระกัญจน์, แสงรุ่ง; พระพรสวรรค์, ใจตรง
2561ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบพิธีกรรม ของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษสุทัศน์, ประทุมแก้ว; ธงชัย, ฐิตโสภโณ; กัญจน์, กนฺตธมฺโม
2562พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่นธยายุส, ขอเจริญ; พระครูโกศลศาสนวงศ์, (มนตรีวงษ์); พระธงชัย, ขนฺติธโร; สุทัศน์, ประทุมแก้ว
2561การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์กฤษนันท์, แสงมาศ; ยโสธารา, ศิริภาประภากร; สุทัศน์, ประทุมแก้ว; สุริยา, คลังฤทธิ์; สาเริง, อินทยุง
2560ระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน ( ทุเรียน ) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษธยายุส, ขอเจริญ; สุทัศน์, ประทุมแก้ว; สมปอง, ทิพย์สมบัติ
2561การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษคุณวัฒน์, ดวงมณี; ธยายุส, ขอเจริญ; พระพรสวรรค์, ใจตรง; สุทัศน์, ประทุมแก้ว